2011, ജൂൺ 7, ചൊവ്വാഴ്ച

ചേക്കേറല്‍

ബാല്യം പോയ ബാലകൃഷ്ണന്‍
ആയില്യം
കര്‍ക്കടക്കൂറ്
സര്‍ക്കാര്‍ ചോറ്
പാര്‍ക്കാന്‍ വാര്‍പ്പ്
കണ്ണീര്‍ വാര്‍പ്പ്

എന്താ പണി?
പണം പറ്റുന്നു
മക്കളെ പാടത്തിറക്കാതിരിപ്പാന്‍
പണിപ്പെടുന്നു
പണയപ്പെടുന്നു

ചേറും ചെളിയുമില്ലാത്ത
നിരന്ന ലോകം സ്വപ്നം കണ്ട്
വയലും വരമ്പുമില്ലാത്ത
ഇരമ്പും നഗരത്തിലേക്ക്
ചേക്കേറിയതിനാല്‍
നേരും നെറിയും മാറിപ്പോയ
ഭൂമിയിലെ പീഢിതയെ
ചൊവ്വയില്‍ കണ്ടെത്തിയ
ചാനല്‍ കണ്ടെത്തി
മലര്‍ന്നു......

വിലക്കയറ്റത്തിന്റെ തലക്കനം
വട്ടി കൂട്ടിപ്പെരുക്കലായ്
അട്ടമേറി കുരുക്കിലായ്

അല്ലാ!
വിലക്കയറ്റത്തിനെതിരെ
വീമ്പിളക്കാന്‍
എനിക്കെന്തധികാരം?
വിതയ്ക്കുന്നില്ലാ;കൊയ്യുന്നില്ലാ
വിളമ്പിയാല്‍ ചെന്നിരിക്കും
കൈക്കരുത്തും മനക്കരുത്തും
കൈമോശം വന്നവന്‍

വിത്ത് മുളപ്പിക്കും വിദ്യ
പഠിപ്പിച്ചില്ല ഞാന്‍
മക്കളെ..........
വളരുമ്പോള്‍ അവരെന്നെ
പഠിപ്പിക്കും
വിദ്യകള്‍

അടുത്ത മിസ്ഡ്കാള്‍
വരുംമുമ്പിറങ്ങട്ടെ
ഓഫര്‍ തീരും മുമ്പ്
വാങ്ങണം കൂപ്പണൊന്ന്
...........