2011, ഏപ്രിൽ 26, ചൊവ്വാഴ്ച

ചാലിയാര്‍ കവിതകള്‍

(രണ്ട്‌) 


മീനുകള്‍
മിഴിതുള്ളി
മാളത്തില്‍
തങ്ങി.
വിലകെട്ടു
വലപൊട്ടി
വിലപിച്ചു
താങ്ങി.
അരയന്മാര്‍
അരകെട്ടി
അമരത്തില്‍
തൂങ്ങി.
അലിവുള്ള
അലമാല
അലറാതെ
തേങ്ങി.
===== 

2011, ഏപ്രിൽ 19, ചൊവ്വാഴ്ച

ചാലിയാര്‍ കവിതകള്‍

(ഒന്ന്) 


ചാലിയാര്‍
ചാലായി
ചങ്ങാടം
നിന്നു.
തേക്കില്ല
തേവന്റെ
തേവാരം
നിന്നു.
തോക്കില്ല
തെക്കന്റെ
തേരോട്ടം
നിന്നു.
തേക്കില്ല
പുഞ്ചയ്ക്ക്
തേവുന്നൂ
നഞ്ച്.
മാവൂരില്‍
മുളയും മര
മാവൂറും
നഞ്ച്.
ചലമായി
ചാലിട്ട
ചെലവില്ലാ
നഞ്ച്.
ചാലിയാര്‍
അതു മോന്തി
അര്‍ബുദം
ചീറ്റി.
മലിനത്തില്‍
സ്ഖലനത്തില്‍
മരണത്തെ
പുല്‍കി.
=====

2011, ഏപ്രിൽ 17, ഞായറാഴ്‌ച

പരിചയപ്പെടുത്തല്‍

          ഞാനും ബ്‌ളോഗറാവാന്‍ തീരുമാനിച്ചു.
             ബ്‌ളോഗിംഗ് പഠിച്ചതിതു ശേഷം കവിതകളും മറ്റും പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം.