2011, മേയ് 21, ശനിയാഴ്‌ച

ചാലിയാര്‍ കവിതകള്‍ (ഏഴും എട്ടും)ഏഴ്
മാറാത്തൊരീശീല

മാറാപ്പു മാറ്റാന്‍
മാറത്തു സൗഗന്ധ
മാറാപ്പൂവേന്തി
കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടും
കണ്ണീരൊഴുക്കീ
നാടിന്റെ,യാറിന്റെ
ക്ഷേമത്തിന്നായി
തന്‍ റൂഹ് റഹ്മത്ത്
ബലി നല്‍കി റഹ്മാന്‍
എട്ട്

മാറാത്തൊരാചാര
മാറാപ്പുപേറി
മാറാത്തൊരു പിടി-
ച്ചാരവും പേറി
കാലം കലക്കുന്ന
കണ്ണീര്‍ക്കയത്തില്‍
കാടിന്റെ,കാലന്റെ
മോക്ഷത്തിനായി
കാക്കക്കുളിയാലെ
ബലിയിട്ടു ബേപ്പൂര്‍.
      .......... 

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ